คาวาซากิ เจ. วัน 1 แอล 85 ซีซี

สัดส่วน
ความยาว xxx มม.
ความกว้าง xxxx มม.
ความสูง xxxx มม.
ช่วงล้อ xxxx มม.
น้ำหนัก xxx กก.

สมรรถนะ
ความเร็ว xxx กม./ชม.
มุมไต่ xx องศา
วงเลี้ยว xxxx มม.
ระยะเบรค x.xม. /xx กม./ ชม.

เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ สูบเดียว 2 จังหวะ โรตารี่วาล์ว 4 เกียร์
ระบบหล่อลื่น โอโตลุ๊ป
ช่วงชัก xx x xx.x มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ 85 ซีซี.
กำลังอัด x.x:x
แรงม้าสูงสุด 7.5/6800 รอบ
กำลังฉุด x.x กก.-ม/xxxx รอบ