วิธีแก้ปัญหา Join Domain Win 7 แจ้งThe network location cannot be reached

วิธีแก้ปัญหา Join Domain Win 7 แจ้งThe network location cannot be reached

Nov 26, 2023 - 01:32
Dec 3, 2023 - 00:55
 107
วิธีแก้ปัญหา Join Domain Win 7 แจ้งThe network location cannot be reached

วิธีแก้ปัญหา Join Domain Win 7 แจ้งThe network location cannot be reached  

ขั้นตอนดำเนินการ
 


1.เมื่อเราต้องการเปลี่ยน Workgroup ไปเป็น Domain แล้วไม่สามารถ Join Domain ได้  

 


2.กดปุ่ม More.. > ตรวจสอบเครื่องหมายถูกที่ Change primary DNS suffix when domain membership changes.  

 


3.เอาเครื่องหมายถูกออก  

 


4.ที่ Local Area Connection Properties > ตรวจสอบ Client for Microsoft Networks5.คลิกเครื่องหมายถูก6.ลองทำการ Join Domain ใหม่อีกครั้ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow