วิธีเปลี่ยน Windows 2012 Server Edition ด้วยคำสั่ง DISM

วิธีเปลี่ยน Windows 2012 Server Edition ด้วยคำสั่ง DISM

Nov 26, 2023 - 02:08
Dec 3, 2023 - 00:51
 96
วิธีเปลี่ยน Windows 2012 Server Edition ด้วยคำสั่ง DISM

วิธีเปลี่ยน Windows 2012 Server Edition ด้วยคำสั่ง DISM

1.ตรวจสอบเวอร์ชั่น Windows ปัจจุบัน

 

2.กด Windows Key + R เลือก Run as administrator > พิมพ์ cmd >
พิมพ์คำสั่ง dism /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:ABCD-EFGH-IJKL-MNOP-QRST /AcceptEula  

 

3.รอจน เปลี่ยน Package ครบ 100% > พิมพ์ Y กด Enter  

 

4.ตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่อีกครั้ง  

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow