วิธีติดตั้ง Package SSH บน Ubuntu

วิธีติดตั้ง Package SSH บน Ubuntu

Oct 19, 2023 - 17:29
Dec 3, 2023 - 01:11
 93
วิธีติดตั้ง Package SSH บน Ubuntu
วิธีติดตั้ง Package SSH บน Ubuntu
SSH (Secure Socket Shell) เป็นคำสั่งพื้นฐานบน UNIX สำหรับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องต่าง ๆ (Remote Computer) ซึ่ง SSH โดยส่วนมากแล้ว จะถูกนำมาใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ (Administrators) สำหรับการเข้าถึงเครื่อง Serverเพื่อจัดการ และควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ
ขั้นตอนดำเนินการ
1.ติดตั้ง Package SSH ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install openssh-server จนกระทั่งระบบแจ้งข้อความ Install these packages without verification? (y/N) ให้พิมพ์ y แล้วกด Enter
2.ตรวจสถานะการทำงานของ Service SSH ด้วยคำสั่ง sudo service ssh status
3.หากต้องการปิดใช้งาน Service SSH ด้วยคำสั่ง sudo service ssh stop
4.หากต้องการเปิดใช้งาน Service SSH ด้วยคำสั่ง sudo service ssh start
5.หากต้องการรีสตาร์ทการใช้งาน Service SSH ด้วยคำสั่ง sudo service ssh restart
6.ทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเครื่อง Server โดยใช้โปรแกรม SSH Secure Shell Client
โดยใช้ Hostname: ระบุเป็น IP Address Username: ระบุเป็น Profile ที่ไม่ใช่ root Port Number: ระบุเป็น Default Port(22)
7.คลิกปุ่ม Yes
8.คลิกปุ่ม Yes
9.ใส่ Password ของ Profile ที่กำหนดไว้
10.ใช้คำสั่ง who เพืี่อตรวจสอบผู้ที่ใช้งานในขณะนี้
WHO(1) User Commands WHO(1)
NAME
who – show who is logged on
SYNOPSIS
who [OPTION]… [ FILE | ARG1 ARG2 ]
DESCRIPTION
Print information about users who are currently logged in.
11.หากต้องการถอนหรือลบ Package SSH ด้วยคำสั่ง sudo apt-get purge openssh-server จนกระทั่งระบบแจ้งข้อความ
Do you want to continue? [Y/n] ให้พิมพ์ Y แล้วกด Enter

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow