วิธีการใช้ PowerShell ตรวจเช็ค YourID TeamViewer

วิธีการใช้ PowerShell ตรวจเช็ค YourID TeamViewer

Oct 19, 2023 - 17:26
Dec 3, 2023 - 01:13
 110
วิธีการใช้ PowerShell ตรวจเช็ค YourID TeamViewer
วิธีการใช้ PowerShell ตรวจเช็ค YourID TeamViewer
บทความนี้ เป็นการทดสอบการตรวจเช็ค YourID บน โปรแกรม TeamViewer ทั้งที่เป็นแบบ Localhost และ แบบ Remotinghost ว่าผลลัพธ์ที่เรียกดูผ่าน PowerShell นั้น ตรงกันกับการรันบนเครื่อง Host นั้นหรือไม่
ขั้นตอนดำเนินงาน
แบบ Localhost
1.สร้าง ShortCut ของ powershell_ise.exe คลิกขวา Run as administrator
2.ใช้คำสั่ง $clientId = Get-ItemProperty ‘HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer’ -Name ClientID กดปุ่ม Run Script (F5) หลังจากนั้น ให้พิมพ์ $clientId แล้ว Enter
จะแสดง YourID ซึ่งใน Registryจะใช้ชื่อเป็น ClientID
3.ให้รัน โปรแกรม TeamViewer ตรวจเช็คว่า YourID = ClientID หรือไม่ ???
แบบ Remotinghost
4.ตรวจสอบเครื่อง Hostname ที่ใช้ในปัจจุบันก่อนที่จะทำการใช้งาน PSRemoting ด้วยคำสั่ง hostname กด Enter
5.ใช้คำสั่ง Enter-PSSession -ComputerName ACC-OF-2 -Credential administrator ใส่ Password แล้วกดปุ่ม OK
6.พิมพ์คำสั่ง hostname เพื่อตรวจสอบเครื่องที่ทำการ RemotingHost
7.ใช้คำสั่ง $clientId = Get-ItemProperty ‘HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer’ -Name ClientID กดปุ่ม Run Script (F5)
หลังจากนั้น ให้พิมพ์ $clientId แล้ว Enter จะแสดง YourID ของเครื่อง RemotingHost

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow