วิธีการแก้ปัญหาเครื่อง Win7 Join Domain แล้วไม่สามารถ Loinได้

วิธีการแก้ปัญหาเครื่อง Win7 Join Domain แล้วไม่สามารถ Loinได้

Nov 29, 2023 - 23:58
Dec 3, 2023 - 00:21
 87
วิธีการแก้ปัญหาเครื่อง Win7 Join Domain แล้วไม่สามารถ Loinได้

วิธีการแก้ปัญหาเครื่อง Win7 Join Domain แล้วไม่สามารถ Loinได้ 

ปัญหาการ Join Domain แล้วไม่สามารถ Login ได้

ขั้นตอนดำเนินการ

1.ขณะต้องการ Login เครื่องที่ Join Domain แล้วไม่สามารถ Login ได้


2.ระบบปฏิบัติการแจ้ง The security database on the server does not  

have a computer account for this workstation trust relationship.

3.แก้ไขโดยการ Dis Join และทำการ Join Domain ใหม่อีกครั้ง

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow