วิธีการแก้ปัญหาติดตั้ง Eset Smart Security 10 ไม่ได้

วิธีการแก้ปัญหาติดตั้ง Eset Smart Security 10 ไม่ได้

Oct 19, 2023 - 17:31
Dec 3, 2023 - 01:10
 131
วิธีการแก้ปัญหาติดตั้ง Eset Smart Security 10 ไม่ได้
วิธีการแก้ปัญหาติดตั้ง Eset Smart Security 10 ไม่ได้
ขั้นตอนดำเนินการ
1.กดปุ่ม Windows + R > พิมพ์ ncpa.cpl กดปุ่ม OK
2.ที่ Ethernet > คลิกขวาเลือก Properties > เลือก ESET Personal Firewall > กดปุ่ม Uninstall
3.กดปุ่ม Yes
4.ตรวจสอบว่า ESET Personal Firewall ว่ายังอยู่หรือไม่? จากนั้นกดปุ่ม Close
5.ให้ download tool ชื่อ esetuninstaller.exe จาก URL: https://download.eset.com/.../latest/esetuninstaller.exe เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ Restart เครื่องเพื่อเข้าสู่ Safe Mode > ที่ Safe Mode รัน Command Prompt > ให้ change directory ไปยัง path ที่เก็บแล้วพิมพ์ > esetuninstaller.exe /reinst
6.ที่บรรทัด Are you sure you wish to continue? (y/n): พิมพ์ y แล้วกด Enter
7.ที่บรรทัด Enter selection of the ESET product you wish to uninstall, and then press enter (hint: to abort press ‘q’): พิมพ์ 1 แล้วกด Enter
8.ที่บรรทัด Are you sure you want to unistall ESET Smart Security from this OS? (y/n): พิมพ์ y แล้วกด Enter
9.สังเกตที่บรรทัด The uninstallation process has finished successfully, please restart your computer. แสดงว่าขั้นตอนการ Uninstall Eset นั้นเสร็จสมบูรณ์ ให้ รีสตาร์ทเครื่องเพื่อบู๊ต Windows สู่โหมดปกติ
10.เมื่อบู๊ตเครื่องเสร็จให้ตรวจสอบที่ Path C:\Program Files\ESET ว่ายังมีอยู่หรือไม่ ?
11.รัน eset_smart_security_live_installer.exe ใหม่อีกครั้ง > กดปุ่ม Yes
12.เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง และกดปุ่ม Continue
13.กดปุ่ม I Accept
14.คลิกที่ Enable detection of potentially unwanted applications และกดปุ่ม Install
15.กดปุ่ม Done
16.ใส่ License Key และกดปุ่ม Activate
17.ระบบแจ้งว่า Activate ประสบผลสำเร็จ และกดปุ่ม Done

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow