วิธีการเซ็ต Password ไม่ให้หมดอายุด้วย PowerShell

วิธีการเซ็ต Password ไม่ให้หมดอายุด้วย PowerShell

Dec 2, 2023 - 23:19
Dec 3, 2023 - 00:01
 91
วิธีการเซ็ต Password ไม่ให้หมดอายุด้วย PowerShell

วิธีการเซ็ต Password ไม่ให้หมดอายุด้วย PowerShell

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.คลิกที่แว่นขยาย   
2.พิมพ์ ise > ปรากฏ Windows PowerShell ISE 
3.คลิกขวา Run as administrator


4.คำสั่ง Powershell สำหรับ ตั้งค่า Password ให้หมดอายุ

Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount -Filter "name = 'Pantum'" | Set-WmiInstance -Argument @{PasswordExpires = 1}

ทำการครอบคำสั่งบรรทัดที่ 1 ทั้งบรรทัด 
5.คลิกปุ่ม Run Selection (F8)


6.ใช้คำสั่ง CLI พิมพ์  net user localaccount กด Enter
7.สังเกตบรรทัด Password expires


8.ทำการครอบคำสั่งบรรทัดที่ 3 ทั้งบรรทัด 

Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount -Filter "name = 'Pantum'" | Set-WmiInstance -Argument @{PasswordExpires = 0}


9.คลิกปุ่ม Run Selection (F8)
10.ใช้คำสั่ง CLI พิมพ์  net user localaccount กด Enter
11.สังเกตบรรทัด Password expires > Never

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow