วิธีการตั้ง Batch File ใน Task Scheduler เพื่อแบ็คอัพ MS-SQL2008 R2 อัตโนมัติ

วิธีการตั้ง Batch File ใน Task Scheduler เพื่อแบ็คอัพ MS-SQL2008 R2 อัตโนมัติ

Dec 2, 2023 - 22:12
Dec 3, 2023 - 00:11
 141

1.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow