การตั้งค่า VPN Window 8.1

การตั้งค่า VPN Window 8.1

Nov 26, 2023 - 00:52
Dec 3, 2023 - 00:59
 65
การตั้งค่า VPN Window 8.1

การตั้งค่า VPN Window 8.1   

1.คลิกที่ Control Panel > All Control Panel Items > Network and Sharing Center >  Setup Up a Connection or Network > Choose a Connection or Network > 
เลือก Connect to a workplace > คลิกปุ่ม Next    

 

2.คลิก No, create a new connection > กดปุ่ม Next    

 

3.พิมพ์ Internet address: public ip address เช่น (113.0.99.55) หรือ  dynamic domain name system (ddns: itmuemai.dyndns.com)
Destination name: ชื่อ VPN อะไรก็ได้  คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Remember my credentials  > กดปุม Create   

 

4.เลือก Use my Internet connection (VPN)   

 

5.ทดสอบการใช้งาน VPN ที่เราสร้างขึ้น   

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow